Gadha hihvarakaa

OTHER SONGS
1 - Gadha hihvarakaa
2 - Zamaanuge aa khiyaalu
3 - Aburaainan
4 - Namaves ey maaivi dheenaa
5 - Minivankamuge shu'ooru
6 - Qaumattakai

OTHER ALBUMS