Mi Vathan Amaanathakee

OTHER SONGS
1 - Mi Vathan Amaanathakee
2 - Lahbaika
3 - Dhivehinge Sagaafaiy dhiruvamaa
4 - Faarayah
5 - Qaumahtakaa
6 - Qaumiyyathu Dhiruvan Iskan dhemaa
7 - Gaumuge Dhifaaugai Kalhuthuhkalaa

OTHER ALBUMS