ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ބަލި ކުޑަކުއްޖަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ތާރީޚް: 28-02-2022, 03:58


ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ހާލުދެރަ ބަލި ކުޑަކުއްޖަކު، އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓްގައި މިރޭ ދަންވަރު (28 ފެބްރުވަރީ 2022) މާލެ ގެނެސްދީފިއެވެ.

އުމުރުން 01 އަހަރުގެ މި ކުޑަކުއްޖާ މާލެ ގެނެސްދީފައިވަނީ، ޞިއްޙީ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެ ގެންގޮސް، ފަރުވާދިނުމަށް އެ ކުޑަކުއްޖާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.
އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ ފުލައިޓުގައި މި ކުޑަކުއްޖާ މާލެ ގެނެސްފައިވަނީ މިރޭ ދަންވަރު 03:08 ހާއިރުއެވެ.