މާލޭގެ ދެކުނުފަރާތު ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި އޮތް ލޯންޗަކަށް ދިޔަވާތީ ސިފައިންް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ތާރީޚް: 26-01-2023, 01:31


މާލޭގެ ދެކުނުފަރާތު ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައި އޮތް "ބީސްޓް" ނަމަކަށް ކިޔާ ލޯންޗަކަށް ދިޔަވެގެން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައިވަނީ މިރޭ (25 ޖަނަވަރީ) 22:27 ހާއިރުއެވެ. މިކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބުމާ އެކު އެފްއާރުއެސްގެ ސިފައިން ވަނީ ދިޔަ ހިއްކާނެ ޕަންޕާއެކު ލޯންޗު އޮތް ސަރަހައްދަށް ގޮސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.