ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ނައިފަރުގައި ފެންބޮޑުވުމުން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

ތާރީޚް: 22-05-2023, 09:55


ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ޅ.ނައިފަރުގައި ފެންބޮޑުވުމުން ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ޅ.ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުގެ ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ވާރޭވެހި ޅ.ނައިފަރުގެ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު، މިއަދު ހެނދުނު 06:30 އިން ފެށިގެން ޅ.ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުގެ ސިފައިން ދަނީ ރަށުތެރޭގައި ޕަންޕު ޖަހައިގެން ފެންހިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މި މަސައްކަތުގައި ނައިފަރުގައި ހުންނަ ބާ އިންޖީނުގޭ ކުރިމަތީގައާއި މައާލް ފިހާރަ ކުރިމަތީގައި ޕަންޕުތައް ވަނީ ބެހެއްޓިފައެވެ.

އެ ރަށު މަގުތަކުގައި ބޮޑުވެފައިވާ ފެން ހިންދުމުގެ މަސައްކަތުގައި މިހާރުވެސް އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް، ޅ.ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުގެ ސިފައިން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.