ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ތުއްތުކުއްޖަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ އެއަރކްރާފްޓްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ތާރީޚް: 06-08-2023, 09:39


ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ތުއްތުކުއްޖަކު ޞިއްޙީ އަވަސް ފަރުވާ ބޭނުންވާތީ، އިތުރު ފަރުވާއަށް އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޑޯނިއަރ އެއަރކްރާފްޓްގައި މާލެ ގެނެސްދީފިއެވެ.

މި ތުއްތުކުއްޖާ މާލެ ގެނެސްދީފައި ވަނީ ޞިއްޙީ އަވަސް ފަރުވާއަށް މާލެ ގެންގޮސް ފަރުވާދިނުމަށް މި ތުއްތުކުއްޖާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ އެއަރކްރާފްޓްގައި މި ތުއްތުކުއްޖާ މާލެ ގެނެސްފައި ވަނީ މިއަދު 09:11 ހާއިރުއެވެ.