އެމްއެންޑީއެފް މާލޭ އޭރިއާ ކޮމާންޑުން އދ.ދަނގެތި ދިރާގު އޮފީހާއި، އެ ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

07-12-2022, 22:25

އެމްއެންޑީއެފް މާލޭ އޭރިއާ ކޮމާންޑުން އދ.ދަނގެތި ދިރާގު އޮފީހާއި، އެ ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ޏ.ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން އަވަށު ބަނދަރު ކައިރީ ހުރި ޕެލެޓްތަކެއްގައި ރޯވި އަލިފާން، ޏ.ފުވައްމުލަކު ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

07-12-2022, 01:32

ޏ.ފުވައްމުލަކު ދޫނޑިގަން އަވަށު ބަނދަރު ކައިރީ ހުރި ޕެލެޓްތަކެއްގައި ރޯވި އަލިފާން، ޏ.ފުވައްމުލަކު ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ޕެންޝަން އޮފީހުގައި ފަޔަރ އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލްއެއް ބާއްވައިފި

05-12-2022, 23:25

އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ޕެންޝަން އޮފީހުގައި ފަޔަރ އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލްއެއް ބާއްވައިފި

މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު މަސް ދޯންޏެއްގައި ހުރި ފަޅުވެރިޔެއްގެ ހާލުދެރަވެގެން، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

05-12-2022, 12:53

މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު މަސް ދޯންޏެއްގައި ހުރި ފަޅުވެރިޔެއްގެ ހާލުދެރަވެގެން، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއާއި އެޗްއާރުސީއެމުން، ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ ސިފައިންނަށް އެވެއަރނަސް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

04-12-2022, 22:06

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއާއި އެޗްއާރުސީއެމުން، ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ ސިފައިންނަށް އެވެއަރނަސް ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މަރަދޫ ސްކޫލުން ބޭއްވި "ތުއްރަވާސް" ޢާއިލީ ހަވީރުގައި ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެ

04-12-2022, 18:31

މަރަދޫ ސްކޫލުން ބޭއްވި "ތުއްރަވާސް" ޢާއިލީ ހަވީރުގައި ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެ

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި ތިން މަސް ބޯޓް، މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން

04-12-2022, 15:41

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި ތިން މަސް ބޯޓް، މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

04-12-2022, 07:31

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ކުރެދު އެނިވަރސަރީ ކަޕް 2022 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ހޯދައިފި

04-12-2022, 07:17

ކުރެދު އެނިވަރސަރީ ކަޕް 2022 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ހޯދައިފި

ވިއްސާރަވެ، ބ.މާޅޮހުގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން ފެން ހިއްކުމުގައި އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި

03-12-2022, 20:55

ވިއްސާރަވެ، ބ.މާޅޮހުގައި ފެން ބޮޑުވެފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުން ފެން ހިއްކުމުގައި އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި

އއ.އުކުޅަހުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ޕެރޭޑު ބާއްވައިފި

03-12-2022, 18:50

އއ.އުކުޅަހުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ޕެރޭޑު ބާއްވައިފި

ތޮއްޑޫގައި އައިލެންޑް ފަޔަރ ރެސްޕޮންސް ޓީމް އިފުތިތާހުކޮށް، އަލިފާން ނިވާ ޕަމްޕް ސިސްޓަމެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި

03-12-2022, 04:05

ތޮއްޑޫގައި އައިލެންޑް ފަޔަރ ރެސްޕޮންސް ޓީމް އިފުތިތާހުކޮށް، އަލިފާން ނިވާ ޕަމްޕް ސިސްޓަމެއް ހަދިޔާކުރައްވައިފި

އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑުން، ލ.މާމެންދޫ މަސްވެރިންނަށް، ފަސްޓް އެއިޑްއާއި ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

02-12-2022, 21:16

އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑުން، ލ.މާމެންދޫ މަސްވެރިންނަށް، ފަސްޓް އެއިޑްއާއި ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

އއ.ތޮއްޑޫގައި އެމްއެންޑީއެފުން ޕެރޭޑު ބާއްވައިފި

02-12-2022, 17:42

އއ.ތޮއްޑޫގައި އެމްއެންޑީއެފުން ޕެރޭޑު ބާއްވައިފި

އެމްއެންޑީއެފުން ތޮއްޑުއާއި އުކުޅަހުގައި ޕެރޭޑު ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

02-12-2022, 05:50

އެމްއެންޑީއެފުން ތޮއްޑުއާއި އުކުޅަހުގައި ޕެރޭޑު ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

ސީއެޗްއެސްސީގައި ކުރިއަށްދިޔަ "ވޯލްޑް ކަޕް އެކްސްޓްރަވެގަންޒާ" ހަރަކާތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބައިވެރިވެއްޖެ

01-12-2022, 23:34

ސީއެޗްއެސްސީގައި ކުރިއަށްދިޔަ "ވޯލްޑް ކަޕް އެކްސްޓްރަވެގަންޒާ" ހަރަކާތުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ކޮލޮމްބޯގައި ހުންނަ ޔޫއެސް އެމްބަސީގެ ޑިފެންސް އެޓާޗޭ އަދި އެސިސްޓެންޓް ޑިފެންސް އެޓާޗޭ، ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

01-12-2022, 22:51

ކޮލޮމްބޯގައި ހުންނަ ޔޫއެސް އެމްބަސީގެ ޑިފެންސް އެޓާޗޭ އަދި އެސިސްޓެންޓް ޑިފެންސް އެޓާޗޭ، ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ހުރަވީ ސްކޫލުގައި ފަޔަރ އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލެއް ބާއްވައިފި

01-12-2022, 18:05

ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ހުރަވީ ސްކޫލުގައި ފަޔަރ އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލެއް ބާއްވައިފި

މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު މަސް ދޯންޏެއްގައި ހުރި ފަޅުވެރިޔެއްގެ ހާލުދެރަވެގެން، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

01-12-2022, 13:57

މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު މަސް ދޯންޏެއްގައި ހުރި ފަޅުވެރިޔެއްގެ ހާލުދެރަވެގެން، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ކުރީގެ ކުނިކޮށީގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ނިއްވާލައިފި

30-11-2022, 01:50

ކުރީގެ ކުނިކޮށީގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ނިއްވާލައިފި

1 2 3