ރީތިބީޗް ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ބްރިގޭޑް ކޯހެއް ހިންގައިފި

30-08-2023, 10:15

ރީތިބީޗް ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ބްރިގޭޑް ކޯހެއް ހިންގައިފި

އެމްއެންޑީއެފުން ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގައި ފަޔަރ އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލްއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

29-08-2023, 21:21

އެމްއެންޑީއެފުން ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގައި ފަޔަރ އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލްއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ދޯންޏަކުން ކަނޑަށް އެޅުނު ޕްލާސްޓިކް ހޮޅިތަކެއް އޮޔާދާ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ކަނޑު ދަތުރުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވެލެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން

29-08-2023, 15:54

ދޯންޏަކުން ކަނޑަށް އެޅުނު ޕްލާސްޓިކް ހޮޅިތަކެއް އޮޔާދާ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ކަނޑު ދަތުރުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވެލެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން

ހއ.އިހަވަންދޫގައި އެމްއެންޑީއެފުން މިލިޓަރީ ޕެރޭޑު ބާއްވައިފި

28-08-2023, 22:30

ހއ.އިހަވަންދޫގައި އެމްއެންޑީއެފުން މިލިޓަރީ ޕެރޭޑު ބާއްވައިފި

ހއ.ދިއްދޫގައި އެމްއެންޑީއެފުން މިލިޓަރީ ޕެރޭޑު ބާއްވައިފި

27-08-2023, 22:19

ހއ.ދިއްދޫގައި އެމްއެންޑީއެފުން މިލިޓަރީ ޕެރޭޑު ބާއްވައިފި

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި އެމްއެންޑީއެފުން މިލިޓަރީ ޕެރޭޑު ބާއްވައިފި

26-08-2023, 21:00

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި އެމްއެންޑީއެފުން މިލިޓަރީ ޕެރޭޑު ބާއްވައިފި

އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ އައު ހެޑްކުއޯޓަރޒްގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިފި

26-08-2023, 11:10

އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ އައު ހެޑްކުއޯޓަރޒްގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިފި

އެންސީޓީސީއާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން އުކުޅަހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެއްގައި އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ސިފައިން ބައިވެރިވެއްޖެ

25-08-2023, 23:10

އެންސީޓީސީއާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން އުކުޅަހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތެއްގައި އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ސިފައިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ހަނިމާދޫގައި އެމްއެންޑީއެފުން މިލިޓަރީ ޕެރޭޑު ބާއްވައިފި

25-08-2023, 23:04

ހަނިމާދޫގައި އެމްއެންޑީއެފުން މިލިޓަރީ ޕެރޭޑު ބާއްވައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ބަލިމީހަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ އެއަރކްރާފްޓްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

25-08-2023, 20:02

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ބަލިމީހަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ އެއަރކްރާފްޓްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

އުތުރުގެ ފަސް ރަށެއްގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ މިލިޓަރީ ޕެރޭޑް ބާއްވަން ނިންމައިފި

24-08-2023, 15:15

އުތުރުގެ ފަސް ރަށެއްގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ މިލިޓަރީ ޕެރޭޑް ބާއްވަން ނިންމައިފި

ދިޔަވަމުންދާ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏަކަށް ކޯސްޓްގާޑް ފަސްޓް ސްކޮޑްރަންއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

23-08-2023, 11:20

ދިޔަވަމުންދާ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏަކަށް ކޯސްޓްގާޑް ފަސްޓް ސްކޮޑްރަންއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

އެނބޫދޫ ވިލެޖް ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ބްރިގޭޑް ކޯހެއް ހިންގައިފި

22-08-2023, 21:20

އެނބޫދޫ ވިލެޖް ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ބްރިގޭޑް ކޯހެއް ހިންގައިފި

ކޯސްޓްގާޑް ބޭސިކް ޑައިވިންގ ކޯސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

22-08-2023, 15:50

ކޯސްޓްގާޑް ބޭސިކް ޑައިވިންގ ކޯސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ބަލިމީހަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ އެއަރކްރާފްޓްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

21-08-2023, 19:14

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ބަލިމީހަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ އެއަރކްރާފްޓްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އެއަރފޯސް އެކެޑެމީގެ ކޯހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި

17-08-2023, 11:09

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް އެއަރފޯސް އެކެޑެމީގެ ކޯހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި

ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ އެފްއާރުއެސް ކޮމްޕޯނަންޓުން ނައިވާދޫގައި ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

17-08-2023, 09:35

ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ އެފްއާރުއެސް ކޮމްޕޯނަންޓުން ނައިވާދޫގައި ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދުގައި ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ސްރީލަންކާގެ މަސްބޯޓެއް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

16-08-2023, 20:10

ރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަހައްދުގައި ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ސްރީލަންކާގެ މަސްބޯޓެއް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

13-08-2023, 22:21

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ބަލިމީހަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ އެއަރކްރާފްޓްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

13-08-2023, 19:46

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ބަލިމީހަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ އެއަރކްރާފްޓްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

1 2 3 4