މަސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިގެން، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

24-11-2022, 17:05

މަސްވެރިއެއްގެ ލޮލަށް ބުޅިއެއް ހެރިގެން، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ފިންލޭންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން އެމްއެންޑީއެފް އެފްއާރުޓީއެސްއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

24-11-2022, 14:56

ފިންލޭންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން އެމްއެންޑީއެފް އެފްއާރުޓީއެސްއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން އެމްއެންޑީއެފް ކުޅުދުއްފުށި ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

24-11-2022, 14:56

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން އެމްއެންޑީއެފް ކުޅުދުއްފުށި ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

24-11-2022, 14:24

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ވީބީއެސްއެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯސް، ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

24-11-2022, 12:53

ވީބީއެސްއެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯސް، ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑާއި ޔޫއެންއޯޑީސީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ވީބީއެސްއެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯހުގެ ފައިނަލް އެކްސަސައިޒް ބާއްވައިފި

23-11-2022, 21:11

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑާއި ޔޫއެންއޯޑީސީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ވީބީއެސްއެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯހުގެ ފައިނަލް އެކްސަސައިޒް ބާއްވައިފި

ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުތަކުގައި ތިއްބަވާ ހެލްތު އޮފިސަރުންނަށް، ހެލްތު ސްކްރީން ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

23-11-2022, 18:52

ގްރޭޓަރ މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުތަކުގައި ތިއްބަވާ ހެލްތު އޮފިސަރުންނަށް، ހެލްތު ސްކްރީން ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް، ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް އަދި އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލްގެ ތިއަރީ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

22-11-2022, 21:55

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް، ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް އަދި އިވެކުއޭޝަން ޑްރިލްގެ ތިއަރީ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އެމްއެންޑީއެފް މާމިނގިލި ޕޯސްޓުން އދ.އަތޮޅު ސްކޫލުގެ ކެޑޭޓުންނަށް ހެވިކަން ފަރިތަކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

22-11-2022, 20:18

އެމްއެންޑީއެފް މާމިނގިލި ޕޯސްޓުން އދ.އަތޮޅު ސްކޫލުގެ ކެޑޭޓުންނަށް ހެވިކަން ފަރިތަކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

21-11-2022, 17:10

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

21-11-2022, 14:55

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ހުރަވީ ސުކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް، އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ތިއަރީ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

21-11-2022, 10:22

ހުރަވީ ސުކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނަށް، އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ތިއަރީ ސެޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މޯލްޑިވިއަންގެ ޕައިލެޓުންނަށާއި ކެބިން ކްރޫންނަށް އިންފްލައިޓް ފަޔަރ ފައިޓިންގ ކުލާހެއް ހިންގައިފި

21-11-2022, 10:22

މޯލްޑިވިއަންގެ ޕައިލެޓުންނަށާއި ކެބިން ކްރޫންނަށް އިންފްލައިޓް ފަޔަރ ފައިޓިންގ ކުލާހެއް ހިންގައިފި

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޭރުގެ މަސް ބޯޓެއް ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

20-11-2022, 21:54

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޭރުގެ މަސް ބޯޓެއް ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް ފަޔަރ ކޮމްޕޯނަންޓްގެ ސިފައިން ނ.ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

20-11-2022, 21:05

ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް ފަޔަރ ކޮމްޕޯނަންޓްގެ ސިފައިން ނ.ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ކުލާހެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

20-11-2022, 17:46

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް ފަޔަރ ކޮމްޕޯނަންޓުން ނ.ހޮޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

20-11-2022, 13:20

ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް ފަޔަރ ކޮމްޕޯނަންޓުން ނ.ހޮޅުދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑު ސެކަންޑް ސްކޮޑްރަންއިން އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

19-11-2022, 20:25

އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑު ސެކަންޑް ސްކޮޑްރަންއިން އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

19-11-2022, 14:37

އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭސިކް ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް ފަޔަރ ކޮމްޕޯނަންޓުން ނ.މަނަދޫގެ މުއައްސަސާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

19-11-2022, 14:34

ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް ފަޔަރ ކޮމްޕޯނަންޓުން ނ.މަނަދޫގެ މުއައްސަސާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

1 2 3 4 5