އިމިގްރޭޝަން އެންފޯސްމަންޓް ކޯހުގެ ފަސްޓް އެއިޑް މޮޑިއުލް ކިޔަވައިދިނުމަށް އެމްއެންޑީއެފް މެޑިކަލް ކޯރގެ ސިފައިން ކުލާސްތަކެއް ފަށައިފި

13-08-2023, 19:14

އިމިގްރޭޝަން އެންފޯސްމަންޓް ކޯހުގެ ފަސްޓް އެއިޑް މޮޑިއުލް ކިޔަވައިދިނުމަށް އެމްއެންޑީއެފް މެޑިކަލް ކޯރގެ ސިފައިން ކުލާސްތަކެއް ފަށައިފި

ތިލަފުށި ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ބައު ބޯޓެއްގައި ރޯވި އަލިފާން، އެފްއާރުއެސްގެ ފަޔަރމަނުން ނިއްވާލައިފި

12-08-2023, 16:46

ތިލަފުށި ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ބައު ބޯޓެއްގައި ރޯވި އަލިފާން، އެފްއާރުއެސްގެ ފަޔަރމަނުން ނިއްވާލައިފި

ބޮޔެއް ކަނޑައިގެން ގޮސް އޮޔާ ދާތީ، ކަނޑު ދަތުރުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވެލެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން

09-08-2023, 20:40

ބޮޔެއް ކަނޑައިގެން ގޮސް އޮޔާ ދާތީ، ކަނޑު ދަތުރުކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުވެލެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަން

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ތުއްތުކުއްޖަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ އެއަރކްރާފްޓްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

06-08-2023, 09:39

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ތުއްތުކުއްޖަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ އެއަރކްރާފްޓްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ކުޅުދުއްފުށީ ގަރާޖެއްގައި އޮތް ކާރެއްގައި ރޯވި އަލިފާން، ކުޅުދުއްފުށި ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

02-08-2023, 18:18

ކުޅުދުއްފުށީ ގަރާޖެއްގައި އޮތް ކާރެއްގައި ރޯވި އަލިފާން، ކުޅުދުއްފުށި ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

ކުޑަހުވަދޫގައި ހުންނަ އާރުޑީސީ ސައިޓުގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި ރޯވި އަލިފާން ކުޑަހުވަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

02-08-2023, 00:08

ކުޑަހުވަދޫގައި ހުންނަ އާރުޑީސީ ސައިޓުގައި ހުރި ކުނިތަކެއްގައި ރޯވި އަލިފާން ކުޑަހުވަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

ހިންމަފުށީގައި އެހެލާފައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން އެފްއާރުއެސްއިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

28-07-2023, 22:11

ހިންމަފުށީގައި އެހެލާފައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން އެފްއާރުއެސްއިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

މިނިވަން ދުވަހުގެ ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގައި ދިވެހި ސިފައިން ބައިވެރިވެއްޖެ

27-07-2023, 11:32

މިނިވަން ދުވަހުގެ ހެވިކަމާއި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގައި ދިވެހި ސިފައިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ޖަލު ކައިރީ ރޯވި އަލިފާން، ހުޅުމާލޭ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

26-07-2023, 13:54

ހުޅުމާލޭ ޖަލު ކައިރީ ރޯވި އަލިފާން، ހުޅުމާލޭ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

26-07-2023, 10:30

މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ސިފައިންގެ އެންމެ އިސް 4 ޖެނެރަލުންނަށް މިއަދު މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދެއްވައިފި

25-07-2023, 17:28

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ސިފައިންގެ އެންމެ އިސް 4 ޖެނެރަލުންނަށް މިއަދު މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދެއްވައިފި

ހިތަދޫ ގެއެއްގައި ރޯވި އަލިފާން، ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

24-07-2023, 08:05

ހިތަދޫ ގެއެއްގައި ރޯވި އަލިފާން، ހިތަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ނިއްވާލައިފި

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ބަލިމީހަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ އެއަރކްރާފްޓްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

21-07-2023, 11:02

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ ބަލިމީހަކު އަވަސް ފަރުވާއަށް އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރ އެއަރކްރާފްޓްގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

އިންޖީނު ހުއްޓުނު ފެރީއެއްގައި ތިބި ބަޔަކަށް އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

20-07-2023, 21:32

އިންޖީނު ހުއްޓުނު ފެރީއެއްގައި ތިބި ބަޔަކަށް އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ނިޔާމް ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ބްރިގޭޑް ކޯސް ނިންމާލައިފި

19-07-2023, 17:39

ނިޔާމް ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ބްރިގޭޑް ކޯސް ނިންމާލައިފި

VBSS Course for Countering Water Borne Improvised Explosive Devices has commenced

16-07-2023, 21:55

VBSS Course for Countering Water Borne Improvised Explosive Devices has commenced

ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ރ.އިނގުރައިދޫ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

15-07-2023, 19:05

ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ރ.އިނގުރައިދޫ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

14-07-2023, 19:00

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ހެލިކޮޕްޓަރުގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ވީބީއެެސްއެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯހުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބައިވެރިވެއްޖެ

14-07-2023, 18:05

ވީބީއެެސްއެސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯހުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ދިޔަވަމުންދާ ތެޔޮ ބޯޓަކަށް އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

14-07-2023, 10:51

ދިޔަވަމުންދާ ތެޔޮ ބޯޓަކަށް އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

1 2 3 4 5