ސިފައިންގެ 68 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯހުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

25-09-2022, 20:35

ސިފައިންގެ 68 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީނު ކޯހުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

25-09-2022, 16:38

ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފަޔަރ އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ހެވިއެދުރު ތަމްރީނު ކޯހުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

25-09-2022, 07:50

ހެވިއެދުރު ތަމްރީނު ކޯހުގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ކަނޑުމަތީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަޚަމްވި މީހަކަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

24-09-2022, 22:18

ކަނޑުމަތީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަޚަމްވި މީހަކަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

24-09-2022, 22:06

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ހަފުތާ" ހަރަކާތްތަކުގައި އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

24-09-2022, 22:05

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "އަވައްޓެރި ފުލުހުންގެ ހަފުތާ" ހަރަކާތްތަކުގައި އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ގދ.ތިނަދޫގައި ކުރިއަށްދާ ޑަބްލިޔުޑީސީ ހިޔަލަ އެކްސްޕޯގައި ތިނަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ސޭފްޓީ އެވެއަރނަސް ސެޝަނެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

24-09-2022, 19:47

ގދ.ތިނަދޫގައި ކުރިއަށްދާ ޑަބްލިޔުޑީސީ ހިޔަލަ އެކްސްޕޯގައި ތިނަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން ސޭފްޓީ އެވެއަރނަސް ސެޝަނެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފި

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

24-09-2022, 19:46

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން، އެމްއެންޑީއެފް ކުޅުދުއްފުށީ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

24-09-2022, 14:20

އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން، އެމްއެންޑީއެފް ކުޅުދުއްފުށީ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނަަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

"އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް ވީކް" ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކޯސްޓްގާޑާއި މާލޭ އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ހުޅުމާލޭ ފަޅު ސާފުކޮށްފި

24-09-2022, 12:55

"އިންޓަރނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް ވީކް" ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކޯސްޓްގާޑާއި މާލޭ އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ހުޅުމާލޭ ފަޅު ސާފުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ފުއްޕާމޭގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ސެނަހިޔަ މިލިޓަރީ ހޮސްޕިޓަލުން ބައިވެރިވެއްޖެ

23-09-2022, 21:56

ދުނިޔޭގެ ފުއްޕާމޭގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ސެނަހިޔަ މިލިޓަރީ ހޮސްޕިޓަލުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ރ.އަތޮޅު ކޮއްޓެފަރު ބާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިގައިގެން އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

23-09-2022, 18:27

ރ.އަތޮޅު ކޮއްޓެފަރު ބާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިގައިގެން އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެ ސަރަހައްދަށް ވަދެއުޅުނު ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

23-09-2022, 16:27

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެ ސަރަހައްދަށް ވަދެއުޅުނު ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

ލޯންޗެއްގައި ރޯވެގެން އެމްއެންޑީއެފް އެފްއާރުއެސްއިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

22-09-2022, 16:38

ލޯންޗެއްގައި ރޯވެގެން އެމްއެންޑީއެފް އެފްއާރުއެސްއިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ

ހުރަވީ ސްކޫލުގެ 345 ދަރިވަރުން އެމްއާރުސީސީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

22-09-2022, 14:44

ހުރަވީ ސްކޫލުގެ 345 ދަރިވަރުން އެމްއާރުސީސީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ވިލިމާލޭ މުހިއްޔުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން އެމްއާރުސީސީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

21-09-2022, 15:50

ވިލިމާލޭ މުހިއްޔުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން އެމްއާރުސީސީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ދޯންޏެއް ފ.ހިމިތި ފަރަށް އަރައިގެން އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑުގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

21-09-2022, 15:45

މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ދޯންޏެއް ފ.ހިމިތި ފަރަށް އަރައިގެން އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑުގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

20-09-2022, 09:11

ހާލުބޮޑު ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

އެމްއެންޑީއެފް މެޑިކަލް ކޯރއިން ސަމަރ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސީޕީއާރު އޭއީޑީ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

19-09-2022, 20:45

އެމްއެންޑީއެފް މެޑިކަލް ކޯރއިން ސަމަރ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސީޕީއާރު އޭއީޑީ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ޒަމާނީ މަންޒިލްގޭގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ނިއްވާލައިފި

18-09-2022, 17:05

ޒަމާނީ މަންޒިލްގޭގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން ނިއްވާލައިފި

1 2 3