FIRE & RESCUE SERVICE

118

 

COAST GUARD

191

HIGHLIGHTS

RECENT EVENTS
English | ދިވެހި

އެކްސަސައިޒް އެކުވެރިން ގެ 11 ވަނަ އެކްސަސައިޒް އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޮމާންޑްގައި މިއަދު ފަށައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އެމްއެންޑީއެފުން ސްޓެލްކޯއާއި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އަދި އެމްއެމްއޭގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގި ސެކިޔުރިޓީ އޮފިސަރ ޓްރެއިނިންގ ކޯސް ނިންމާލައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އެމްއެންޑީއެފް ނޮދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ 12 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ދިދަ ނެގުން އަދި ކޭކު ފެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ކުޅުދުއްފުށި ގަރާޖެއްގައި ރޯވި އަލިފާން އެމްއެންޑީއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސްއިން ނިއްވާލައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އުޅަނދުން ބައެއް އޮޔާދާތީ ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ލ.ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް ބަލި މީހަކު އެމްއެންޑީއެފް ޑޯނިއަރގައި މާލެ ގެނެސްދީފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ކަނޑުމަތިން ޞިއްޙީ ކުއްލި މައްސަލައެއް ދިމާވި މީހަކަށް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ފަސްޓް ސްކޮޑްރަންއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

LEADERSHIP


Ibrahim Mohamed Solih

COMMANDER-IN-CHIEF

The President of the Maldives is the head of state and head of government of the Republic of Maldives and the commander-in-chief of the Maldives National Defence Force.Uza. Mariya Ahmed Didi

MINISTER OF DEFENCE

Minister of Defence of the Republic of Maldives, Mariya Ahmed Didi was sworn in as the Minister of Defence on 17 November 2018 by His Excellency President Ibrahim Mohamed Solih. She holds the distinction of being the first female in the history of Maldives to be appointed Minister of Defence. Read more...Major General Abdulla Shamaal

CHIEF OF DEFENCE FORCE

Major General Abdulla Shamaal was appointed as the Chief of Defence Force (CDF) on 11th December 2018 by His Excellency President Ibrahim Mohamed Solih. Read more...Brigadier General Abdul Raheem Abdul Latheef

VICE CHIEF OF DEFENCE FORCE

Brigadier General Abdul Raheem Abdul Latheef was appointed to the post of Vice Chief of Defence Force on 11 December 2018 by His Excellency President Ibrahim Mohamed Solih. Read more...Command Sergeant Major Adnan Ali

SERGEANT MAJOR OF MNDF

Command Sergeant Major Adnan Ali was appointed to the post of Sergeant Major of MNDF on ... Read more...

FORCE STRUCTURE
Given the geostrategic landscape, the archipelagic nature and the pressing defence and security needs of the country, the Maldives National Defence Force rationalizes its force structure through a unique lining up of its limited resources and personnel in an adaptable, flexible and a highly contextual manner. Hence, the defence force caters for both military and civil defence of the country. The force structure of the MNDF consists of; (a) the combat and maneuver forces (Coast Guard, Marine Corps, and Fire and Rescue Service), and is administratively, functionally and logistically supported by (b) the support services (Defence Intelligence Service, Service Corps, Adjutant General’s Corps, and Medical Corps). Every individual service person is recruited into, trained and equipped by one of these Services. Each service sets up and maintains the standards for its respective roles as a Corps, ensuring training, equipping and providing force for the joint operational and functional commands which carry out the broader missions of the MNDF.


combat & maneuver forces


OPERATIONAL AND FUNCTIONAL ORGANIZATIONThe MNDF carries out its mission by conducting operations and activities within a joint operational framework. The geographic combatant commands (Area Commands) and the functional commands are manned by units/components and personnel assigned/attached/deputed from various services as demanded by their mission requirements.

While the Area Commands undertake all operations as outlined in Range of Military Operations ((1) Combat operations (2) Security operations (3) Emergency and Safety operations (4) Military Aid to Civil Community and Military Aid to Civil Authority (MACC/MACA), this is done within the specified geographic area of operation (AOR). On the other hand, functional commands are assigned with specialized functions of the MNDF such as special operations, training, special protection services, and welfare and recreation services.

Operations at the MNDF level are conducted and coordinated through the Joint Operations Center (JOC) under the Integrated Headquarters (IHQ). At the area command level, the Area Command Operation Center (ACOC) at each of the Area Command conducts and coordinates operations within the Area of Responsibility (AOR) of the Area Command. The JOC directs operational instructions to the ACOCs to carry out the operations of the MNDF.


functional commands


INSPIRATIONAL INDIVIDUALS