އެމްއެންޑީއެފްގެ ނޫސް ބަޔާން
02 ޖެނުއަރީ 2020 09:20

ނޫސް ބަޔާން

02 ޖަނަވަރީ 2020

 

24 ޑިސެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަޢުމީ ދިފާޢީ ބާރުން ހިންގަމުން ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަން، 2 ޖަނަވަރީ 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 06:00 ގައި ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަންގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހިންގުނު ހަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައި ދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވުމަށްޓަކައި ލޮބުވެތި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.


 


Video : 4th Indian Ocean Conference...