އިންޑޮނޭޝިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ޑިފެންސް އެޓާޗޭ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
13 ޖެނުއަރީ 2020 06:46

އިންޑޮނޭޝިއާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ޑިފެންސް އެޓާޗޭ ކެޕްޓަން އަސްދި ޔާސިން ޔަނުއަރ ޕްރިބަދީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ މައިމަރުކަޒު ބަންޑާރަކޮށީގައި މިއަދު ބޭއްވި މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ދެ ގައުމުގެ އަސްކަރީ ގުޅުން އިތުރަށް  ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.


Video : 4th Indian Ocean Conference...